نمایش 1–12 از 233 نتیجه

3+3 – استند آف (اسپیسر یکطرفه) 3+3

60 تومان
استند آف 3+3 میلی متر (اسپیسر یک طرفه مادگی سایز 2) 3 میلی متر مادگی + ۳ میلی متر نری (سایز 2) ساخته شده از برنج جهت مونتاژ دوربین و تجهیزات الکترونیک

4+3 – استند آف (اسپیسر یکطرفه) 3+4

70 تومان
استند آف 3+4میلی متر (اسپیسر یک طرفه مادگی سایز 2) 4 میلی متر مادگی + ۳ میلی متر نری سایز 2 ساخته شده از برنج جهت مونتاژ دوربین و تجهیزات الکترونیک

5+3 – استند آف (اسپیسر یکطرفه) 3+5

80 تومان
استند آف 3+5میلی متر (اسپیسر یک طرفه مادگی سایز 2) 5 میلی متر مادگی + ۳ میلی متر نری سایز 2 ساخته شده از برنج جهت مونتاژ دوربین و تجهیزات الکترونیک

6+3 – استند آف (اسپیسر یکطرفه) 3+6

90 تومان
استند آف 3+6 میلی متر (اسپیسر یک طرفه مادگی سایز 2) 6 میلی متر مادگی + ۳ میلی متر نری سایز 2 ساخته شده از برنج جهت مونتاژ دوربین و تجهیزات الکترونیک

7+3 – استند آف (اسپیسر یکطرفه) 3+7

100 تومان
استند آف 3+7 میلی متر (اسپیسر یک طرفه مادگی سایز 2) 7 میلی متر مادگی + ۳ میلی متر نری سایز 2 ساخته شده از برنج جهت مونتاژ دوربین و تجهیزات الکترونیک

8+3 – استند آف (اسپیسر یکطرفه) 3+8

110 تومان
استند آف 3+8 میلی متر (اسپیسر یک طرفه مادگی سایز 2) 8 میلی متر مادگی + ۳ میلی متر نری سایز 2 ساخته شده از برنج جهت مونتاژ دوربین و تجهیزات الکترونیک

9+3 – استند آف (اسپیسر یکطرفه) 3+9

120 تومان
استند آف 3+9 میلی متر (اسپیسر یک طرفه مادگی سایز 2) 9 میلی متر مادگی + ۳ میلی متر نری سایز 2 ساخته شده از برنج جهت مونتاژ دوربین و تجهیزات الکترونیک

10+3 – استند آف (اسپیسر یکطرفه) 3+10

130 تومان
استند آف 3+10 میلی متر (اسپیسر یک طرفه مادگی سایز 2.5) 10 میلی متر مادگی + ۳ میلی متر نری ساخته شده از برنج جهت مونتاژ دوربین و تجهیزات الکترونیک

11+3 – استند آف (اسپیسر یکطرفه) 3+11

140 تومان
استند آف 3+11 میلی متر (اسپیسر یک طرفه مادگی سایز 2.5) 11 میلی متر مادگی + ۳ میلی متر نری ساخته شده از برنج جهت مونتاژ دوربین و تجهیزات الکترونیک

12+3 – استند آف (اسپیسر یکطرفه) 3+12

150 تومان
استند آف 3+12 میلی متر (اسپیسر یک طرفه مادگی سایز 2.5) 12 میلی متر مادگی + ۳ میلی متر نری ساخته شده از برنج جهت مونتاژ دوربین و تجهیزات الکترونیک

کلیه تجهیزاتی که برای مونتاژ، تولید و یا تعمیر دوربین مداربسته نیاز دارید را می توانید در فروشگاه اینترنتی دوربین ساز به صورت تک و عمده تهیه نمایید