آموزش تولید و مونتاژ و همچنین تعمیر انواع دوربین مداربسته، دستگاه دی وی آر و تجهیزات حفاظت فیزیکی